Honey full service

(Oil massage,b2b and make love)

       

     1 hour             2,000.-  

       90mins         2,400.-            

     2 hours          2,800.-

 OUTCALL :    90mins   2,800 Baht    

                         2hours     3,000 Baht ____________________________________________

4 hands honey full service 

  

1 hour             3,800 .-    

 90 minutes    4,400.-        

  2 hours         5,000.-

OUTCALL :    90mins   5,000 Baht    

                        2 hours    5,800 Baht ______________________________________________

Tantra Massage (b2b,hj,bj,prostate massage)

1 hour          2,200    

90mins         2,500.-      

2 hours          2,800.-

OUTCALL:    90mins   2,600 Baht     

                       2 hours   2,800 Baht

___________________________________________

4 hands tantra massage  

     

1 hour            3,500.-        

90 mins         3,800.-        

2 hours         4,500.-

OUTCALL :   90mins     5,000 Baht

                       2 hours  5,500 Baht _______________________________________________

 Body to Body massage  

       

1 hour           1,500.-          

90 mins         1,800.-            

2 hours          2,200.-

OUTCALL :     90mins   2,500 Baht

                        2hours     2,800 Baht _______________________________________________

4 hands  body to body massage

1 hour          3,000.-

 90mins       3,600.-

2hours        4,000.-

OUTCALL ; 90mins  4,000.-  2hours  4,500. 

__________________________________________

Oil massage+BJ      

1hour  1,500.-

90mins   1,800.-

2 hours   2,200.-

_________________________________________

Quickie Massage

Honey full service                      30mins     1,600.-

4 hands honey full service          30mins     2,800.-

BJ                                                 30mins       800.-   

4 hands BJ                                   30mins   1,500.- 

Naked HJ,BJ                                30mins   1,200.-